Cover of Emportante

Alzheimer

ucekiajmy STOP
przniegdy nimkou nie uafj STOP
przceież jak się doiewdzą STOP
to wsysztko jset niegalelne żcyie STOP
o goindzie 5.73 brłaem zazakane tabtelki STOP
keidy zaiszemkam w dmou? STOP
pómoż mi odlaneźć mjoą tożmasość STOP
ucekiajmy STOP
to nie Sylsweter to wjona STOP

[31 grudnia 2008 r.]

poetry about love
Correct HTML Certificate Correct CSS Certificate© 2013- Victor Venerdi